http://www.csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-2.jpg

Om seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb er en bred betegnelse og omfatter både kropslige og ikke-kropslige krænkelser. Disse kan foregå mellem en voksen og et barn/en ung eller børn og unge imellem.

Der findes flere typer af seksuelle overgreb og krænkelser.

1. Overgreb og krænkelser kan ske uden kropslig kontakt mellem krænker og barn, f.eks: seksuelt betonet snak, chat, blottelse, pornofilm, overværelse af seksuelle handlinger mellem andre o.l.

2. Kropslig kontakt mellem krænker og barn: beføling af barnet udenpå kroppen inkl. kønsorganer, tungekys, barnet må onanere den voksne o.l.

3. Vaginalt, analt og oralt samleje, samlejelignende handlinger, indtrængen af fingre, genstande og vold.

 

Incest er på tale når der er en særlig nær relation mellem det krænkede barn/det krænkede unge menneske og krænkeren.

- Incest er seksuelle krænkelser begået af beslægtede voksne, samt stedforældre over for børn.

- Incest er også seksuelle krænkelser mellem søskende.

 

Definition

I følge CSM Midt Nord er der tale om seksuelle krænkelser når:

  • der ikke er samtykke
  • der ikke er jævnbyrdighed
  • der er tale om tvang eller overtalelsesstrategier

 

Samtykke og jævnbyrdighed

Hvis den ene part ikke giver samtykke til en seksuel handling, er der tale om en seksuel krænkelse. Der er desuden tale om seksuelle overgreb, når børn deltager i seksuelle aktiviteter, som de pga. alder og udviklingsniveau ikke fuldt ud kan forstå og overskue konsekvenserne af, og som de derfor ikke er i stand til at give deres samtykke til.

Der er desuden tale om seksuelle overgreb, hvis der ikke er jævnbyrdighed mellem de involverede parter - det kan f.eks. være, hvis den ene part er markant ældre end den anden eller har en magtposition. Bruges denne manglende jævnbyrdighed til at opnå seksuel tilfredsstillelse, er der tale om et seksuelt overgreb.

 

Tvangs- eller overtalelsesstrategier

Overtalelsesstrategier handler om, hvordan et barn eller en ung belønnes, stilles noget positivt i udsigt, eller overbevises om at det er for barnets egen skyld/pga. barnets egen lyst at overgrebene bliver udført.

Tvang handler om at barnet skal deltage i en seksuel akt for at undgå, at der skal ske noget endnu værre. Det kan f.eks. være trusler mod barnet selv eller dets familie, eller der kan være tale om fysisk magtanvendelse og vold i forbindelse med krænkelsen.