http://www.csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-2.jpg

Om CSM Midt Nord

Center for Seksuelt Misbrugte, CSM Midt Nord blev etableret i Aarhus i juni 2013 efter bevilling af satspuljemidler fra regering og folketing i efteråret 2011, hvor man igangsatte processen med henblik på gratis psykologhjælp til voksne, der i barndommen har været udsat for seksuelle overgreb og incest. De økonomiske midler rækker indtil slutningen af 2019, og vi håber på en udbygning af CSM Midt Nord med en satellit i Aalborg og en satellit i Vestjylland med psykologer, så vi kan dække region Midt og Nord bedre geografisk.

CSM Midt Nord er en selvejende institution med en bestyrelse, og CSM Midt Nord spænder over både en professionel behandlingssektion og en frivilligsektion i Christine Centeret. I behandlingssektionen er der sket en gradvis øgning af antallet af psykologer, så der nu er ansat syv psykologer inkl. lederen. I Christine Centeret er der ansat en socialrådgiver på fuld tid for at udvide muligheden for faglig rådgivning til glæde for brugerne.

Vi indsamler anonymiseret data fra behandlingen for at kunne måle og evaluere på effekten af indsatsen. Evalueringen udføres løbende af Syddansk Universitet ved professor i klinisk psykologi og psykotraumatologi, Ask Elklit.