http://www.csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-3.jpg

Bestyrelse

Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer. Formanden for bestyrelsen er udpeget af Social- og Indenrigsministeriet. Bestyrelsen består i øvrigt af en medarbejderrepræsentant, en frivillig repræsentant samt to til fire eksterne repræsentanter. Centrets leder samt lederen af den frivillige del er obligatoriske medlemmer af bestyrelsen, men har ikke stemmeret. Der tilstræbes en professionel bestyrelse funderet i det faglige.

 

Aktuel bestyrelse fra marts 2017


Formand

Palle Eli Jensen, jurist, tidl. Aarhus Kommune

Mail: palle.eli@gmail.com

 

 

Medarbejderrepræsentant

Bettina Dürr Thomassen, psykolog i CSM Midt Nord, behandlingssektionen

Mail: bdt@csm-midtnord.dk

 

Centerleder

Lone Gerup Adamsen, cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi

Mail: lga@csm-midtnord.dk

 

Daglig leder af frivilligcenteret

Marianne Gutte

Mail: mgu@csm-midtnord.dk

 

Frivilligrepræsentant

Louise Fischer

Mail: Loufischer@hotmail.com


Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

Lars Steen Hansen, chefpsykolog Nordisk Krisekorps

mail: lsh@nokk.dk

 

Kurt Kyed, medarbejder i Psykiatri og Social, Aarhus Kommune

Mail: kky@aarhus.dk

 

Lise Poulsen,

Mail: poulsenlise@gmail.com