http://www.csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-2.jpg

Behandling

CSM Midt Nord tilbyder individuelle og gruppeterapeutiske behandlingsforløb til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb under opvæksten.

For at CSM Midt Nord kan tilbyde et behandlingsforløb skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have været udsat for seksuelle overgreb før det fyldte 18. år. Overgrebene kan være sket i familien eller uden for familien.
  • Du skal have erindringer om seksuelle overgreb eller på anden vis have viden om, at de seksuelle overgreb er foregået.
  • Du må ikke have et aktuelt misbrug af alkohol, stoffer eller medicin. Du skal minimum have været uden misbrug i 6 måneder.
  • Du skal forstå og tale dansk, da terapien foregår på dansk.

 

Der kan ikke tilbydes psykologforløb ved:

  • Skizofreni og maniodepressiv/bipolar sindslidelse eller ikke stabil psykisk sygdom
  • Kognitiv funktionsnedsættelse.
  • Igangværende eller planlagte terapiforløb andetsteds

 

Vi gør opmærksom på, at der aktuelt er omkring 12 - 15 mdrs ventetid på behandlingsforløb fra visitationen har fundet sted.

Endvidere gør vi opmærksom på, at der er mulighed for at individuelle forløb kan være langvarige, dog maksimalt 1½ år, og at gruppeterapi på samme måde er langvarig med op til 2 års forløb.