Rådgivning og behandling ved senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

VELKOMMEN TIL
CENTER FOR SEKSUELT MISBRUGTE
MIDT NORD I AARHUS

Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord tilbyder gratis professionel psykologisk behandling samt frivillig rådgivning og socialrådgivning til kvinder og mænd fra 18 år og derover i Region Midt og Region Nord.

Målgruppen for centeret er voksne som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb.

CSM Midt Nord er en selvejende institution, der finansieres af satspuljemidler fra Social og Integrationsministeriet på linie med de to tilsvarende, regionale centre i henholdvis CSM Syd, Odense www.csm-syd.dk og CSM Øst, København www.csm-ost.dk

Se evaluering af den landsdækkende  behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen..

 

CSM Midt Nord består af:

Behandlingssektion
CSM Midt Nord
Frederiksgade 79, st.tv., 8000 Aarhus C


Mail:

Frivilligsektion
CSM Midt Nord Christine Centeret
Skolebakken 5, 8000 Aarhus C


Mail:

 

 

SENESTE NYT

 • Har du lyst til at være frivillig i Christine Centeret

  Vi har plads til flere frivillige, som har mod og lyst til at gøre en indsats for de krænkede børn, som nu er blevet voksne. Vi har en cafe og mulighed for at du sammen med de andre frivillige kan lave gode aktiviteter, der hjælper brugerne med at komme sig af senfølgerne af seksuelle overgreb i barndommen.

  Kontakt Marianne Gutte i frivilligcenteret på mail MGU@csm-midtnord.dk


 • Når mistanken opstår - Børnerådet

  Børnerådet har udviklet materiale til brug i undervisning om, hvordan man opdager og hjælper børn, hvor der er mistanke om overgreb.

  Se http://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2017/naar-mistanken-opstaar


 • VISO

  VISO tilbyder gratis rådgivning på senfølgeområdet til pårørende og voksne med senfølger. Derudover kan kommuner bede om rådgivning eller udredning i forhold til voksne med senfølger. Læs mere på VISOs hjemmeside eller ring til VISO på 72 42 40 00. Åbningstid: Mandag til torsdag kl. 9-15.30 og fredag kl. 9-15.