Rådgivning og behandling ved senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

VELKOMMEN TIL
CENTER FOR SEKSUELT MISBRUGTE
MIDT NORD I AARHUS

Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord tilbyder gratis professionel psykologisk behandling samt frivillig rådgivning og socialrådgivning til kvinder og mænd fra 18 år og derover i Region Midt og Region Nord.

Målgruppen for centeret er voksne som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb.

CSM Midt Nord er en selvejende institution, der finansieres af satspuljemidler fra Social og Integrationsministeriet på linie med de to tilsvarende, regionale centre i henholdvis CSM Syd, Odense www.csm-syd.dk og CSM Øst, København www.csm-ost.dk

Se evaluering af den landsdækkende  behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen..

 

CSM Midt Nord består af:

Behandlingssektion
CSM Midt Nord
Frederiksgade 79, st.tv., 8000 Aarhus C


Mail:

Frivilligsektion
CSM Midt Nord Christine Centeret
Skolebakken 5, 8000 Aarhus C


Mail:

Konference om senfølger af seksuelle overgreb for professionelle, politikere og fagfolk d. 22. maj

se nyheden nedenfor!

SENESTE NYT

 • Konference om senfølger i Aarhus d. 22. maj

  Så inviterer vi fagfolk og politikere til en spændende konference om senfølger. Programmet løfter viden om det at være voksen og have været seksuelt misbrugt i barndommen.

  Fokus er at få udbredt viden og kendskab til, hvordan man bedst møder og hjælper denne målgruppe som professionel, og der vil være mulighed for dialog og at høre oplæg fra Lars Sørensen, tidl. chefpsykolog og forfatter til bøgerne Skam og Smertegrænsen, fra Kristian Ditlev Jensen, forfatter til bogen "Det bliver sagt" og debattør m.fl.

  CSM Midt Nord inviterer og arrangerer konferencen med støtte fra Offerfonden, og den finder sted mandag d. 22. maj på hotel Helnan ved Marselisborg i Aarhus.

  For program og tilmelding på http://www.cok.dk/senfølger


 • Når mistanken opstår - Børnerådet

  Børnerådet har udviklet materiale til brug i undervisning om, hvordan man opdager og hjælper børn, hvor der er mistanke om overgreb.

  Se http://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2017/naar-mistanken-opstaar


 • VISO

  VISO tilbyder gratis rådgivning på senfølgeområdet pårørende og voksne med senfølger. Derudover kan kommuner bede om rådgivning eller udredning i forhold til voksne med senfølger. Læs mere på VISOs hjemmeside eller ring til VISO på 72 42 40 00. Åbningstid: Mandag til torsdag kl. 9-15.30 og fredag kl. 9-15.